Våre treninger

Vi har tre treningsgrupper:
  • Barn: Øvelser på N og C-nivå. Kontaktperson May Lise Kloppbakken
  • Ungdom: Øvelser på B og A-nivå. Kontaktperson Hege Solerød
  • Voksne: Øvelser på B og A-nivå for voksne. Kontaktperson Martin Öhman
Oversikt over treningsuka:
  • Tirsdager: trening for alle gruppene sammen
  • Onsdager: treningsløp. Veksler mellom NAMMO-cup, som er for barn og unge, og Vest-Mjøsa Cup som er for alle gruppene.
  • Torsdager: trening på B og A-nivå for unge og voksne.
  • Helger: Utvalgte o-løp, som du kan se av aktivitetsplanen under.

Vedlagte plan kan skrives ut og henges på kjøleskapet. Eventuelle endringer kommer i oppdateringer på Spond, og på Gjøvards facebookside. Detaljer om den enkelte aktivitet formidles i SPOND Ved å følge denne lenka kan du laste ned appen, og komme direkte til Gjø-Vards Spond.

Koronatiltak

Vi etterstreber å alltid følge gjeldende regler for smittevern. Fra 16.april gjelder følgende for orientering (et kort utdrag):

  • Barn og unge under 20 år kan i idretter uten kontakt trene og konkurrere utendørs, innenfor egen O-krets eller innenfor naturlig samarbeidsregion på tvers av kretsgrenser, forutsatt at det ikke er lokale regler som begrenser gjennomføringen. Deltakerantall er fra 16.april 200 personer (utøvere-trenere-ledere-foresatt inkludert)
  • For voksne kan arrangement/trening utendørs gjennomføres forutsatt at god avstand mellom utøverne, samt at alle deltakerne MÅ være fra samme kommune. 

Her kan man lese orienteringsforbundets veileder for orienteringsløp med begrensa antall deltagere.