Om Gjø-Vard

Kontakt

Gjø-Vard Orienteringslag
c/o Mustad Næringspark
Raufossvegen 40
2821 GJØVIK

Kontaktpersoner

Styret

Epost til styret: leder@gjovard.no eller styret@gjovard.no

Leder Sigbjørn Ytrehus

Nestleder Erik Slettum

Medlem Maren Sogstad

Varamedlem Tommy Gullord

Sportslig

Epost til sportslig: trening@gjovard.no

Sportslig leder   Hege Solerød   

Medlem   Marte Mørk Furunes   

Medlem   Ole Roald Rime   

Kartutvalget

Leder: Audun Strandlie, audun.strandlie@fagskolen-innlandet.no

Medlem: Hans Jørgen Bergum, h-joerbe@online.no

Medlem: Torbjørn Kravdal, torbjorn@kravdal.com