Bli medlem

Meld deg inn i Gjø-Vard Orienteringslag

For å melde deg inn i Gjø-Vard gjøres det via Min Idrett.

Medlemskontingent:

Enkeltmedlem: kr 100,-    

Familiemedlemskap: kr 300,-      

Aktivitetsavgift:

 AlderAktivitetsavgift
Barn/rekrutt0-10 årkr 0,-
Barn/rekrutt11-12årkr 100,-
Ungdom og junior13-20årkr 200,-
Senior21år og eldrekr 400,-

Aktivitetsavgift omfatter også kart til treningene.

Barn som er med på trening og/eller Mjøs O aktivitet betaler aktivitetsavgift

Voksne som deltar på trening og/ eller løpt min 3 kretsløp betaler aktivitetsavgift