Løyper og vanskelighetsgrader

I orientering kan alle delta i løp,  uansett alder og ambisjonsnivå. O-løyper er delt inn i vanskelighetsgradgrad og lengde. Det vil være løyper på alle nivå for alle aldersgrupper. 

Grønn: N1- og N2-løyper
Passer for alle som er nye i orientering. Løypene har et opplagt veivalg langs sammenhengende ledelinje av typen vei, sti, bekk, gjerde. Alle poster ligger på eller rett ved ledelinje og i skifte av ledelinje der dette ikke er tydelig i terrenget. Dersom der ikke finnes ledelinjer, er det merket med merkebånd hvor man skal løpe.

Blå: C-løyper
Passer for alle som har litt erfaring med orientering og behersker nybegynnerløyper. Løypene følger stort sett ledelinjer, men enkelte steder forventes løperen å forlate ledelinjen. På enkelte strekk kan der være ulike veivalg man må velge mellom. Postene kan henge 100 – 150 meter vekk fra ledelinjene. Der  vil være en god oppfangende front og tydelig oppfanger bak posten.

Rød: B-løyper
Passer for alle som har en del erfaring med orientering og behersker løyper på C-nivå. Man orienterer uten ledelinjer, og bruker høydekurver og finorientering inn mot postene. Det vil være en sikker oppfangende detalj bak posten (100-200 meter) 

Svart: A-løyper
Passer for alle som har god erfaring med orientering og ønsker en utfordring. Her vil det være krevende orientering, og man bør beherske alle orienteringsteknikker.

Klasser i løp

Man deler inn klassene etter kjønn (D/H), alder og vanskegrad (N, C, B og A).

For de aller yngste er det ofte tilbud om Småtroll, en morsom løype som passer mellom 2-8 år.

Eksempel:

H13-16N: Klasse for gutter, aldersgruppe 13-16 år, grønt nivå.

D17-18: Klasse for jenter, aldersgruppe 17-18 år, Svart nivå. (når det ikke står bokstav bak, er det A-nivå)

D17B: Klasse for kvinner 17 år og eldre, Blått nivå.

H80: Klasse for menn 80 år og eldre.