Gjø-Vard OL logo

Treninger  N og C høsten 2020

 

Vi trener på o-løp

Vi øver på o-løp sammen med Toten-troll. Hver uke er det trening et nytt sted, og vi prøver ulike løpsformer. Informasjon om den enkelte uke formidles i SPOND.

Koronavettregler:

Treningene er lagt opp til egen-organisert trening, der du kan skrive ut kartet selv eller hente kartet ved startpunktet i løpet av uka. Trenerne er til stede tirsdager mellom 1800 og 1900 for å svare på spørsmål. Husk å overholde smittevernhensyn og holde avstand til andre løpere ved start og i terrenget!

Utdrag fra Norges orienteringsforbunds  Koronavettregler:

Organisert trening
Fellestreninger kan gjennomføres i grupper med inntil 5 personer med innbyrdes avstand på 2 meter. Det skal være berøringsfrie poster og utstyr. Myndighetenes pålegg om smittevern for øvrig SKAL etterleves. Både trener og utøvere er ansvarlige for at dette overholdes. Ved trening av barn bør en voksen være til stede for å sikre at treningen organiseres slik at smittevernreglene overholdes. Reise til og fra trening må også utføres iht råd fra helsemyndighetene..

..

Egenorganisert trening
O-tekniske økter kan legges ut på nett for individuell nedlasting og utskrift. Ved utøvelse av aktiviteten SKAL myndighetenes pålegg til smittevern overholdes. Treninger kan gjennomføres med inntil 5 personer med innbyrdes avstand på 2 meter. Kun berøringsfrie stemplingsenheter kan benyttes, og utøverne skal ikke berøre postskjermene. Det gjennomføres ingen utveksling av erfaringer, veivalg og strekktider som medfører fysisk avstand mellom mennesker mindre enn 2 meter. Reise til og fra trening må også utføres iht råd fra helsemyndighetene.

Toten Sparebank
Syljuåsen
MECA
isiflo

Isiflo – trulig vælas bæste kobling fra Toten

Eidsiva energi
Minel Sentrum Installasjon
BDO

Gjø-Vard OL (c) 2020